Ga naar de inhoud

Portfolio

Gemeente Rotterdam (cluster MO) - Eindessay 'Beverwaard en de Community Aanpak'

  Auteur
 • Essay
 • -Grootstedelijke vraagstukken

Samen met politicologe en actie-onderzoeker Eva Klooster schreef ik, op basis van ons eigen onderzoek, een kritisch essay over wat jongeren in Beverwaard de gemeente Rotterdam adviseren voor het wijkbeleid (2023). Wat opvalt is dat de te leren lessen in deze wijk grotendeels overeenkomen met actuele vraagstukken binnen het bredere gemeentelijke (en landelijke) beleid

Gemeente Rotterdam (cluster MO)- Artikel 'Het is een uitlaatklep'

  Auteur
 • Artikel
 • -Grootstedelijke vraagstukken

Samen met politicologe en actie-onderzoeker Eva Klooster schreef ik, op basis van ons eigen onderzoek, een toegankelijk artikel over wat jongeren van de gemeentelijke jongerenaanpak (2022) in hun wijk de Beverwaard vinden. Deze aanpak kwam tot stand na een verdrietig steekincident met dodelijke afloop voor een 15-jarige wijkbewoner.

Gemeente Rotterdam (cluster MO)- Artikel 'Beverwaard is Beverwaard'

  Auteur
 • Artikel
 • -Grootstedelijke vraagstukken

Samen met politicologe en actie-onderzoeker Eva Klooster schreef ik, op basis van ons eigen onderzoek, een toegankelijk artikel over wat jongeren van hun wijk de Beverwaard vinden en wat zij de gemeente adviseren voor het wijkbeleid (2022). Aanleiding voor dit onderzoek was de aftrap van een gemeentelijke jongerenaanpak in de wijk. Deze aanpak kwam tot stand na een verdrietig steekincident met dodelijke afloop voor een 15-jarige wijkbewoner.

Gemeente Rotterdam (cluster MO)- Evaluatie Rotterdamse Herstelaanpak

  Auteur -Onderzoeker
 • Rapport
 • -Rotterdam

De Gemeente Rotterdam voerde in 2020-2021 de Herstelaanpak uit voor en samen met jongeren om de effecten van de COVID-19 crisis op o.a. mentale gezondheid zoveel mogelijk te dempen. Samen met politicologe en actie-onderzoeker Eva Klooster evalueerde ik deze aanpak en schreef hier een toegankelijk en leesbaar rapport over (2021).

Gemeente Rotterdam (cluster MO) - Essay over armoedebeleid Rotterdam

  Coauteur
 • Essay
 • -Rotterdam

Ik schreef mee aan het essay over de bestrijding van armoede in Rotterdam, waarin we ons zowel door de wetenschap als de praktijk lieten inspireren (2021). De wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg hoopt met dit essay bij te dragen aan het debat over wat er nodig is om de armoede in de stad te verminderen.

G4- Achtergrondrapport G4 voorstel tegen kansenongelijkheid

  Auteur
 • Rapport
 • -Grootstedelijke vraagstukken

Ik schreef het achtergrondrapport voor de ‘Propositie Kansenongelijkheid’ vanuit de G4 richting het Rijk (2020). Ik duid kansenongelijkheid op het gebied van gezondheid & zorg, onderwijs, wonen, en werk & inkomen op basis van actuele wetenschappelijke kennis en gesprekken met hoogleraren en andere experts.

NEMO Kennislink – serie populair wetenschappelijke artikelen over taal

  Auteur
 • Wetenschapsjournalistiek
 • -Ontwikkelingspsychologie

NEMO Kennislink volgt wetenschappers in hun zoektocht naar antwoorden op grote en kleine vragen en vertelt daarover op een toegankelijke manier. In deze serie artikelen schreef ik over het belang van taalontwikkeling en de plaats van taal in onze samenleving (2020).

Socialevraagstukken.nl - Artikel ‘Grijp probleemjongeren bij hun lurven’

  Auteur
 • Opinieartikel
 • -Grootstedelijke vraagstukken

Op socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. In dit artikel bediscussieer ik de belangrijkste implicaties van een grootstedelijk onderzoek onder multiprobleem jongvolwassenen voor een breed publiek (2019).

VUmc - Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans- Magazine ‘Gast!’

  Eindredactie -Auteur
 • Wetenschappelijk magazine
 • -Rotterdam

Magazine waarin de onderzoeksresultaten van een grootschalig wetenschappelijk onderzoek onder Rotterdamse multiprobleem jongvolwassenen (2013-2018) op een laagdrempelige inzichtelijk worden gemaakt voor wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals (2019).

Stichting De Nieuwe Kans Rotterdam - Jaarverslag 2018

  Auteur -Redactie
 • Jaarverslag
 • -Rotterdam

Jaarverslag waarin ik o.a. door middel van interviews met professionals, jongeren en beleidspartners een beeld schets van de activiteiten en het functioneren van De Nieuwe Kans; een zorgprogramma voor Rotterdamse multiprobleem jongvolwassen mannen. Ook introduceer ik relevante wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een laagdrempelige manier.